STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Aktualności
 Przydatne strony
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Aktualności

  W  dniu  7 marca 2008 roku przy Gminnym Centrum Informacji w Orońsku ul. Szkolna 6 dokonano oficjalnego odbioru „Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach”. Projekt jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Lokal został wyposażony w 9 komputerów stacjonarnych, notebook i sprzęt biurowy oraz został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szkoleń mogą korzystać z doradztwa  opiekuna Centrum, który udziela pomocy w przeprowadzaniu szkoleń.
  W ramach swojej działalności Centrum w Orońsku  prowadzi bezpłatne szkolenia dostępne w ramach utworzonej platformy e–learningowej; kursy informatyczne, szkolenia zawodowe oraz przedmiotowe. Dzięki zastosowaniu techniki nauczania zdalnego, każdy uczący się może indywidualnie kształtować swój plan nauki w zależności od potrzeb i możliwości.

  Centrum jest czynne od wtorku do soboty w godzinach:

  Wtorek-środa od 1400 do 1800

  Czwartek-piątek od 1200 do 1600

  Sobota od 900 do 1300.

  Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać od opiekuna Centrum Haliny Kaczor, telefon kontaktowy (048) 618 41 93.