STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Aktualności
 Przydatne strony
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI

  Gminne Centrum Informacji w Orońsku
  ul. Szkolna 6

  tel. (048) 6184193

  Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

  Gminne Centrum Informacji w Orońsku świadczy usługi od 06.12.2004r. 

  Od 02.02.2009 roku czynne w dniach: 

  Poniedziałek

  nieczynne

  Wtorekod 900 do 1800
  Środaod 900 do 1800
  Czwartekod 800 do 1600
  Piątekod 800 do 1600
  Sobotaod 800 do 14

  W GCI można skorzystać z:

  • usług biurowych,
  • skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i  listu motywacyjnego, podania, pisma,
  • sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  • pośrednictwa w zakresie wynajmu   powierzchni handlowych,
  • wyszukiwania partnerów handlowych,
  • promocji usług agroturystycznych,
  • zasobów informacji sieci Internet,
  • kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  • działalności reklamowo - informacyjnej,
  • skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych  dokumentów graficznych,
  • pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:

  Mieszkańcy gminy Orońsko,  młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:

  1.  Programach pomocowych Unii Europejskiej
  2.  Funduszach Przedakcesyjnych
  3.  Polityce Strukturalnej UE
  4.  Raportach Spójności
  5.  Programach bilateralnych
  6.  Programach Wspólnotowych
  7.  Ułatwieniach podatkowych, przetargach
  8.  Otwartych aktualnie konkursach, grantach
  9.  Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
  10. Prawie Pracy UE
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw
  13. Wolnych  miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego
  14. Legalnej pracy w państwach UE
  15. Przyszłości Polski w UE.